Persondata og forbehold

På ejendom.pension.dk bruger vi de cookies, du giver os lov til, og vi behandler din e-mailadresse, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Alle dine personoplysninger behandles omhyggeligt, og der er klare regler for hvordan, vi må bruge dine personoplysninger.

Du kan læse hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål, hvem vi deler dine personoplysninger med, dine rettigheder og klagemuligheder – her i vores Persondatapolitik.

Forbehold

PensionDanmark har søgt at gøre indholdet på ejendom.pension.dk så korrekt og retvisende som muligt. Informationerne på ejendom.pension.dk erstatter imidlertid ikke læserens egen vurdering af, hvordan der skal disponeres.

PensionDanmark påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer vist på ejendom.pension.dk.

Ejendom.pension.dk er beskyttet af ophavsret, og ejendom.pension.dk eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Informationer afgivet af tredjemand

De eksterne pegende links, der er tilgængelige på ejendom.pension.dk, er kun til din orientering.

PensionDanmark er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via link på ejendom.pension.dk.

Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give den af loven påkrævede information om sig selv, og PensionDanmark er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelig information.

Vi deler dine personoplysninger med andre

I PensionDanmark behandler vi dine personoplysninger omhyggeligt, og der er klare regler for hvordan, vi må bruge dine personoplysninger.

Du kan her læse hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål, hvem vi deler dine personoplysninger med og klagemuligheder.

Modtagere af oplysninger

Mæglere og udlejere

Hvis du skriver dig op på interesselisten til en ejerbolig eller lejebolig i en specifik ejendom, vil den tilknyttede mægler eller udlejer kontakte dig og kan løbende sende dig mails, når der er relevante boliger til dig ud fra dine oplysninger om fx alder, civilstand og nuværende bopæl. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger fra interesselisten. Se også oversigt 1

Microsoft Azure

Microsoft leverer it-platformen, som pension.dk kører på, og som anvendes til håndtering af kontakt- og samtykkeoplysninger.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på mail, DPO@pension.dk.

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger

Du kan klage over PensionDanmarks behandling af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver eller til Datatilsynet.

PensionDanmarks databeskyttelsesrådgiver

Du kan sende din klage på en mail til vores databeskyttelsesrådgiver på DPO@pension.dk eller med almindeligt brev til:

PensionDanmark
Att.: PensionDanmarks databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Alle 43
2100 København Ø

Datatilsynet

Du kan også klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Hvis du hellere vil sende en mail er mailadressen dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog, at du sender mailen med digital post via borger.dk for at beskytte dine personoplysninger. Du kan læse mere på datatilsynet.dk.