Det originale møde imellem natur, produktion og by kommer til at skinne igennem i arkitekturen og i bylivet på Trælasten.

Åen har altid været en vigtig ressource for Aarhus – og ikke mindst for området omkring Trælasten. Frem til starten af det 19. århundrede var her vild natur, og Aarhus Mølle malede mel og malt for byens bønder. Senere blev arealerne drænet, og ud af Mølleengen voksede det, vi i dag kender som Vesterbro og Godsbanen.

Historien om Trælasten gennem tiden handler om:

  • Industri, produktion og håndværk
  • Ressourcebevidsthed
  • Forbindelse mellem by og natur
  • Rekreation ved åen

Trælastens unikke placering imellem by og natur har altid været et særkende. I mere end et århundrede har der været lokal produktion og industri på grunden – der er blevet produceret øl og tekstil og i de sidste mange år solgt træ og byggematerialer.

Åen har igennem tiden været en vigtig ressource for de lokale fabrikanter – men også for byens beboere, som har brugt vandet som samlingspunkt for sociale aktiviteter, foreningsliv og rekreation. Den ånd tager vi med i det nye Trælasten.