Komfort er et kodeord på Trælasten – og vi fremmer det gode udeliv med sol og læ.

Hver gang vi opfører nye bygninger, har det betydning for vindens bevægelse og for mængden af sollys og støj i gadeplan.

På Trælasten er de forskellige bygninger placeret, så bebyggelsen er højest ud mod Vestre Ringvej og Silkeborgvej for at skærme mod vind og støj. I området mod åen bygger vi lavt for at invitere sol ind og skabe optimale forhold for udeliv. Vi bruger terrænet til at forstærke kvaliteterne, og fra mange boliger er der udkig til den grønne ådal.

Udeområder og rekreative zoner giver livskvalitet for beboerne, og særligt i ydersæsonen giver læ og sol meget mere udeliv.

Åen er den største attraktion i bydelen – og vi skruer op for herligheden ved at trække både vand og grønt ind i hele kvarteret.

I gadeplan kommer der små indbydende hjørner, med udsigt til gavle – og kig til det næste grønne opholdsrum, der venter forude.

Vi arbejder med regnvandsopsamling, og bruger vandet til vandspejle, små bassiner og frodige grønne bede langs stierne. Vandet sætter stemningen – fra zen og ro i nogle uderum til leg og vandpjaskeri i andre.

I højden bruger vi tagene som byrum, og laver et levende taglandskab med terrasser.

Der skal være aktive og attraktive byrum på Trælasten, med levende pladser, grønne zoner og fælles aktiviteter.

Vi skaber en masse gode udendørs steder for kvarterets beboere – både private, semiprivate og fællesområder. Arealerne foran boligerne er planlagt, så de lægger op til, at naboer mødes og får en uformel sludder over hækken.

De store byrum og pladser er lavet, så det byder på hverdagsliv, som alle i kvarteret kan få glæde af.

Kajak, yoga og byttebørs

Der er oplevelser i vente på Trælasten – og fritid og foreningsliv på programmet.