Guldmedalje i bæredygtighed

Bæredygtighed betyder, at vi bygger klogt og godt - og socialt.

Trælasten bliver – som alle PensionDanmarks byggerier – certificeret til bæredygtighedsstandarden DGNB Guld. Kort og godt handler det om at bygge med blik for miljø, mennesker og økonomi.

Den internationale standard er et ’blåstempel’, som betyder, at vi minimerer miljø- og klimapåvirkninger og begrænser brugen af ressourcer. Vi bygger i gode materialer, så byggeriet er holdbart og kan leve længe – og vi genbruger materialer, når vi kan.

Vi værner også om den sociale bæredygtighed, og designer boliger og hele bydelen med omtanke. Vi gør os umage med at skabe et sted, hvor det er rart og hyggeligt at være - og både boliger, uderum og fællesarealer på Trælasten skal designes, så de giver mest mulig trivsel og glæde for alle beboere.

Træ er et dogme for byggeriet på Trælasten. Både fordi det værner om historien på stedet – men også fordi det sparer CO2 at bygge i træ i stedet for beton.

Det lavere byggeri på Trælasten bliver bygget i træ – fra inderst til yderst.
I de højere bygninger bliver træ en del af konstruktionen eller et element i facaden.Træ vil også indgå i konstruktionerne i uderum og udemøbler.

Vi bruger træ, når det giver mening og gerne i kombination med tegl og andre materialer, så byggeriet bliver varieret og interessant. Der hvor vi kan, genbruger vi limtræsplanker og andet genbrugstræ fra de gamle haller.

Vi gør et stort arbejde for at genbruge materialer fra de eksisterende bygninger på grunden.

Alle materialer – fra træplanker og tagbelægning til tegl, metal og beton – er blevet opgjort og bliver løbende indsamlet under nedrivningen. Planen er at genbruge mange af byggematerialerne i det nye byggeri.

Når vi genanvender materialer, sparer vi store mængder CO2 – samtidig med, at vi får materialer af høj kvalitet. Et godt eksempel er kvarterets fælleshus, Åens Hus, hvor vi håber at kunne bygge i op til 80 pct. genbrugte materialer, blandt andet ud af træ fra de eksisterende trælasthaller.